CS     SK
LightWalker laser Aplikace Technologie Vzdělávání Časté otázky Novinky Kontakt

Co je laser a jak funguje?

Charakteristika laserového záření

 

Viditelné světlo i laserový paprsek je forma elektromagnetického záření, které je definováno vlnovou délkou, resp. frekvencí.

Viditelného spektra je spojité a obsahuje širokou škálu vlnových délek, tedy různé barvy světla, které se pohybují v rozmezí 300 - 800 nm. Spektrum laserového paprsku je naopak diskrétní, obsahuje pouze jednu čáru dané vlnové délky a nazýváme jej tedy monochromatické. Zároveň nemusí ležet ve viditelné oblasti světelného spektra.

 

Další vlastností laserové záření je koherentnost: uspořádané paprsky laserového záření mají stejnou frekvenci, fázi a amplitudu. Běžné viditelného světla je naopak neuspořádané.

 

Podstatným jevem u laserového záření je absorpce záření v tkáních, která je závislá na druhu tkáně a vlnové délce laseru. Lidská tkáň obsahuje řadu složek, které mají různé vlastnosti z hlediska laserového záření a absorpce.

Měkké tkáně jsou převážně složeny z molekul vody, hemoglobinu a melatoninu. Tvrdé tkáně jsou tvořeny především hydroxylapatitem. Každá z těchto složek absorbuje různé vlnové délky laserového záření, proto je při práci s laserem zásadní právě správná vlnová délka.

Následující graf znázorňuje absorpci v lidské tkáni v závislosti na vlnové délce laserového záření. Z grafu vyplývá, že nejuniverzálnějšími vlnovými délkami pro lidské tkáně jsou Nd:YAG (Neodymium) a Er:YAG (Erbium).

 


 

Nd:YAG s vlnovou délkou 1064 nm je nejhlouběji pronikající vlnová délka laserového záření, a to díky nejnižší absorpci tohoto záření v tkáních. Díky těmto vlastnostem se Nd:YAG laser uplatní při ošetření hlubších vrstev tkáně, přičemž dochází jen k minimálnímu krvácení.

Er:YAG s vlnovou délkou 2940 nm je naopak nejvíce absorbován ve tkáních, které jsou z převážné části tvořeny vodním prostředím. Stejně tak je Er:YAG laser nejvíce absorbován v hydroxylapatitu, což je stavební látka kostí a tvrdých tkání v lidském těle. Proto je velmi vhodný k ablaci měkkých i tvrdých tkání.

 

Pokračujte zpět do sekce Aplikace nebo zpět do sekce Technologie ...

 

Máte zájem o podrobnější informace? Kontaktujte nás!

 

Když si vyberete Fotona, vybíráte si značku zaměřenou na vývoj, design a výrobu nejlepších laserových systémů na světě.

Distributor pro ČR

CAMOSCI CZECH s.r.o.
Wolkerova 1356
739 11 Frýdlant n. O.
Česká republika
lasery@camosci.cz

Distribútor pre SR

CAMOSCI SLOVAKIA s.r.o.
Námestie SNP 16
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
lasery@camosci.sk

Novinky

Workshop: 8.10.2015, Pražské dentální dny | 27.08.2015, 10:44

  více

Nové: TwinLight ošetření periimplantitidy | 20.04.2015, 09:27

  více

Máte zájem o podrobné informace?
Potřebujete se na něco zeptat?
Kontaktujte nás!