CS     SK
LightWalker laser Aplikácie Technológie Vzdelávanie Časté otázky Novinky Kontakt

Časté otázky

Rozdiel je významný a spočíva v princípe činnosti, rozdielnych parametroch, výkone a aplikačných možnostiach týchto laserov.

Z technologického hľadiska pracujú diódové, erbiové (Er:YAG) aj neodýmové (Nd:YAG) lasery v oblasti infračerveného neviditeľného spektra. Diódové lasery pracujú s vlnovou dĺžkou nachádzajúcou sa v rozsahu od 800 do 980 nm. LightWalker využíva dve vlnové dĺžky: erbiovú (2940 nm) a neodýmovú (1064 nm). Viac v sekcii Technológie.

Aplikačné možnosti diódových laserov sú pomerne úzke a využívajú sa pri vybraných ošetreniach mäkkých tkanív. LightWalker je univerzálny nástroj pre širokú škálu aplikácii. Neodýmový laser je najlepšie využiteľný pri ošetrení mäkkých tkanív, erbiový nachádza uplatnenie pri tvrdých aj mäkkých tkanivách. Viac v sekcii Aplikácie.

Diódový laser je pri svojom nízkom výkone využiteľný najmä ako pomocný prostriedok pri ošetrení pacienta štandardnými postupmi. LightWalker umožňuje nahradiť väčšinu konvenčných postupov, vrátanie vŕtania, odstraňovania tvrdých tkanív a výplní, čistenia a dezinfekcie koreňových kanálikov, rezania skalpelom a podobne.

 

Dôvodov môže byť niekoľko. Existujú rôzne vlnové dĺžky využiteľné na mäkké a tvrdé tkanivá (okrem Er:YAG je to napr. Er,Cr:YSGG). Nie všetky frekvencie majú rovnaké absorpčné maximum pri aplikácii na tkanivá, čo sa okrem rýchlosti ošetrenia prejavuje v jeho presnosti a prípadných nežiadúcich vedľajších efektoch. Erbiový a neodýmový laser sú dlhodobo považované za overený zlatý štandard pre dentálne využitie.

Rozdiel vo výkone laseru existuje aj pri porovnaní rôznych modelov pracujúcich s Er:YAG vlnovou dĺžkou. LightWalker ako jediný na trhu dosahuje výkon 20 W, čo je pri porovnaní s niektorými inými modelmi viac ako dvojnásobok ich maximálneho výkonu. Tento výkon pri porovnaní rýchlosti prekonáva aj klasické rotačné nástroje.

Iným dôvodom môže byť staršia technológia generovania laserových pulzov, ktorá neumožňuje presnú kontrolu priebehu a trvania jednotlivých pulzov (viac v sekcii Technológie). Fotona tiež venuje množstvo pozornosti vývoju nových aplikačných možností a vzdelávaniu v tejto oblasti. Výsledkom je množstvo dostupných školení (viac v sekcii Vzdelávanie) a úzka spolupráca s Laser and Health Academy a univerzitnými aj súkromnými pracoviskami.

 

LightWalker je plnohodnotný nástroj, ktorý umožňuje vykonávať širokú škálu zákrokov na mäkkých aj tvrdých tkanivách v takmer všetkých oblastiach stomatológie. Pre podrobnosti navštívte sekciu Aplikácie.

 

Stomatologické postupy vykonané laserom LightWalker sú rýchle, presné a jednoduché. Ošetrenie laserom je pre pacienta v princípe bezbolestné a prináša kratšiu dobu hojenia. LightWalker možno s výbornými klinickými výsledkami využiť ako náhradu množstva štandardných stomatologických postupov. Pokročilé technológie naviac umožňujú vyžiť laser aj pri ošetreniach, ktoré inak nie sú dostupné, ako napr. endodontický protokol PIPS alebo parodontologické ošetrenie WPT s optimalizovanou vlnovou dĺžkou.

 

Práca s laserom prináša do ambulancie nové atraktívne postupy, ktorých zvládnutie nie je nijako zložité, ale ich zautomatizovanie si vyžaduje istý čas (rovnako ako napr. pri práci s mikroskopom). LightWalker obsahuje prednastavené parametre pre viac ako 40 klinických aplikácii, ktoré je možné si jednoducho zvoliť na dotykovom displeji – stačí si zvoliť typ ošetrenia a systém sám nastaví všetko potrebné.

Pre jednoduchý začiatok práce s laserom je vhodné absolvovať workshop Úvod do laserovej stomatológie, ktorý organizuje spoločnosť Fotona, výrobca laseru LightWalker. Fotona spolupracuje s významnými prednášateľmi a v priebehu roka je tak dostupných množstvo ďalších školení vrátane každoročného sympózia Laser and Health Academy.

 

Kúpou LightWalker získate plnohodnotný dentálny nástroj na množstvo klinických aplikácií. Vaša prax naviac získa status laserového pracoviska, ktoré je medzi širokou verejnosťou vnímané ako pracovisko s bezbolestnými zákrokmi a najvyššou kvalitou výkonov. Výskumy preukazujú, že pacienti pozitívne vnímajú kvalitu laserových ošetrení a sú s nimi spokojnejší, čo sa prejavuje v ochote si za takýto zákrok priplatiť a doporučiť ho aj svojmu okoliu.

 

Investícia do laseru je veľmi zaujímavá a závisí od skladby výkonov, ktoré v ambulancii najčastejšie vykonávate. Táto investícia zvýši status pracoviska, čo sa prejaví vo väčšom dopyte súčasných aj nových pacientov. Kontaktujte nás a radi pre Vás individuálne spracujeme model návratnosti a s ním súvisiace možnosti financovania.

 

Pre osobnú konzultáciu, podrobnejšie predstavenie možností a aktuálnu cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať. Exkluzívnym partnerom spoločnosti Fotona pre dentálne lasery v Čechách a na Slovensku je spoločnosť CAMOSCI – Imaging & Innovation (otvorí nové okno).

 

 

Keď si vyberáte Fotona, vyberáte si značku zameranú na vývoj, dizajn a výrobu najlepších laserových systémov na svete.

Ke stažení

Distributor pro ČR

CAMOSCI CZECH s.r.o.
Wolkerova 1356
739 11 Frýdlant n. O.
Česká republika
lasery@camosci.cz

Distribútor pre SR

CAMOSCI SLOVAKIA s.r.o.
Námestie SNP 16
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
lasery@camosci.sk

Novinky

Workshop: 8.10.2015, Pražské dentální dny | 27.08.2015, 10:44

  více

Nové: TwinLight ošetrenie periimplantitídy | 20.04.2015, 09:27

  více

Máte záujem o podrobnejšie informácie?
Potrebujete sa na niečo opýtať?
Kontaktujte nás!