CS     SK
LightWalker laser Aplikácie Technológie Vzdelávanie Časté otázky Novinky Kontakt

Čo je laser a ako funguje?

Charakteristika laserového žiarenia

 

 

Viditeľné svetlo aj laserový lúč sú formou elektromagnetického žiarenia, ktoré je definované vlnovou dĺžkou, resp. frekvenciou.

Viditeľné spektrum je spojité a obsahuje širokú škálu vlnových dĺžok, t.j. rôzne farby svetla, ktoré sa pohybujú v rozmedzí 300 - 800 nm. Spektrum laserového lúča je naopak diskrétne, obsahuje len jednu čiaru danej vlnovej dĺžky a nazývame ho monochromatické. Zároveň sa nemusí nachádzať vo viditeľnej oblasti svetelného spektra.

 

Ďalšou vlastnosťou laserového žiarenia je koherentnosť: usporiadané lúče laserového žiarenia majú rovnakú frekvenciu, fázu a amplitúdu. Bežné viditeľné svetlo je naopak neusporiadané.

 

 

Podstatnou charakteristikou laserového žiarenia je absorpcia žiarenia v tkanivách, ktorá je závislá od druhu tkaniva a vlnovej dĺžky laseru. Ľudské tkanivo obsahuje množstvo zložiek, ktoré majú rôzne vlastnosti z hľadiska laserového žiarenia a absorbcie

Mäkké tkanivá sú zložené prevažne z molekúl vody, hemoglobínu a melanínu. Tvrdé tkanivá sú tvorené predovšetkým hydroxylapatitom. Každá z týchto zložiek absorbuje rôzne vlnové dĺžky laserového žiarenia, preto je pri práci s laserom zásadná práve správna vlnová dĺžka.

Nasledujúci graf znározňuje absorpciu v ľudskom tkanive v závislosti na vlnovej dĺžke laserového žiarenia. Z grafu vyplýva, že najuniverzálnejšími vlnovými dĺžkami pre ľudské tkanivá sú Nd:YAG (Neodymium) a Er:YAG (Erbium).

 

 

Neodýmový (Nd:YAG) laser s vlnovou dĺžkou 1064 nm je najhlbšie prenikajúca vlnová dĺžka laserového žiarenia, a to vďaka najnižšej absorpcii tohto žiarenia v tkanivách. Vďaka týmto vlastnostiam sa Nd:YAG laser uplatní pri ošetrení hlbších vrstiev tkaniva, pričom dochádza len k minimálnemu krvácaniu.

Erbiový (Er:YAG) laser s vlnovou dĺžkou 2940 nm je naopak najviac absorbovaný v tkanivách, ktoré sú z prevažnej časti tvorené vodným prostredím. Rovnako je Er:YAG laser najviac absorbovaný v hydroxylapatite, čo je stavebná látka kostí a tvrdých tkanív v ľudskom tele. Preto je veľmi vhodný na abláciu mäkkých aj tvrdých tkanív.

 

Pokračujte do sekcie Aplikácie alebo späť do sekcie Technológie ...

 

Máte záujem o podrobnejšie informácie? Kontaktujte nás!

 

Keď si vyberáte Fotona, vyberáte si značku zameranú na vývoj, dizajn a výrobu najlepších laserových systémov na svete.

 

Distributor pro ČR

CAMOSCI CZECH s.r.o.
Wolkerova 1356
739 11 Frýdlant n. O.
Česká republika
lasery@camosci.cz

Distribútor pre SR

CAMOSCI SLOVAKIA s.r.o.
Námestie SNP 16
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
lasery@camosci.sk

Novinky

Workshop: 8.10.2015, Pražské dentální dny | 27.08.2015, 10:44

  více

Nové: TwinLight ošetrenie periimplantitídy | 20.04.2015, 09:27

  více

Máte záujem o podrobnejšie informácie?
Potrebujete sa na niečo opýtať?
Kontaktujte nás!